Общи условия

 

Условия за ползване

Този документ урежда отношенията между „ДИБИКО“ЕООД и потребителите на сайта за он-лайн поръчки и обхваща Общите условия на договора за предоставените от „ДИБИКО“ЕООД услуги на потребителите.
За да направи поръчка, всеки клиент се задължава да се запознае с настоящата информация и да се съгласи с описаните в нея условия.

 

Общи условия за потребителите

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с общите условия за ползване на сайта за он-лайн поръчки. Така, приемайки общите условия, потребителите, които са се регистрирали с потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от „ДИБИКО“ ЕООД по електронен път при доставка на направените поръчки.

„ДИБИКО“ ЕООД не носи отговрност за картинки или снимки, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите на сайта. Молим носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като предоставят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от интернет страницата.

„ДИБИКО“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите условия.

 

Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на клиента

Страни по договора

 1. Изпълнител по договора за изработка е фирма „ДИБИКО“ЕООД, ЕИК201825107 , седалище и адрес на управление: гр.София, бул.“Княз Александър Дондуков“ 11, етаж 4
 2. Клиент е всяко лице, регистрирало се във виртуалния сайт за он-лайн поръчки, управляван от Изпълнителя, направило валидна поръчка чрез попълване на заявка, потвърдена в последствие и по телефона.
 3. Сайтът за on-line поръчки е интернет сайтът с домейн net, собственост на Изпълнителя.

Предмет на договора

 1. Предметът на договора е изработка на щампа върху избран от каталога артикул или върху артикул на клиента
  • Клиентът може да избере артикул от раздел „Магазин“ на меню „Печат върху текстил“. Предлаганите артикулите са описани по вид, размер и цвят. Върху тях може да бъде изработена щампа. Общата стойност на договора включва стойността на артикула, стойността на отпечатването и цена за допълнителна обработка на изображението, ако е необходима такава.
  • Клиентът може да избере отпечатване на щампа върху собствен артикул. Тогава стойността на договора включва само стойността на отпечатването. В този случай клиентът се свързва с контактите обявени в сайта или попълва контактната форма.
  • Комбинацията щампа-артикул се проектира от клиента. Това става с помощта на предоставената от Изпълнителя раздел „По твой дизайн“ на меню „Печат върху текстил“. Клиентът може да избере изображение за печат от предоставената галерия или да зареди собствено изображение. Изпълнителят не носи отговорност за Интелектуалната собственост на изображенията, заредени от клиента.
 2. Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката в срок от 3 до 5 работни дни, за поръчки до 20 броя. За поръчки над 20 броя срокът за изпълнение е по договаряне.
 3. Цената на готовия продукт се калкулира автоматично в раздел „По твой дизайн“ на меню „Печат върху текстил“. Клиентът ще получи потвърждение на цената от страна на Изпълнителя след приключване и изпращане на поръчка. За всички останали продукти цените са посочени в раздел „Магазин“ на меню „Печат върху текстил“.
 4. Възможните начини на плащане са:
  • Наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставката
  • В брой или по банков път, в случаите когато Клиентът получава готовия продукт на адреса на Изпълнителя.
 5. Готовият продукт може да бъде получен от Клиента чрез куриерска фирма или на адреса на Изпълнителя: София, бул.Дондуков 11, ет.2. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне или щета по вина на куриерската фирма.
 6. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката от страна на Изпълнителя, като поражда прaвните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

 

Права и задължения на Изпълнителя:

 1. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставяне на щампа върху избрани от Клиента артикул и щампа, по реда и условията, описани в настоящия договор.
 2. Изпълнителят има право да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен в раздел раздел „По твой дизайн“ на меню „Печат върху текстил“.
 3. Изпълнителят има право да отказва да изпълни поръчки, ако изпратените от клиента изображения или текстилни артикули не отговарят на изискванията, посочени от Изпълнителя в раздел „Информация за технологията“ в меню ‘’Печат върху текстил’’ (в случаите когато Клиентът поръчва печат на собствено изображение и/ или върху собствен текстил)
 4. Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани с печата на забранени от закона символи, както и такива, пораждащи агресия и дискриминация, или са обект на авторско право.

 

Права и задължения на Клиента:

 1. Клиентът има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.
 2. Клиентът се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при потвърждаване на поръчката.

 

Нередности, връщане, обезщетение

 1. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от клиента, а именно:
  • Некачествена щампа, вседствие на некачествено изображение, предоставено от клиента чрез модула „По твой дизайн“
  • Неприемлив външен вид на продукта, вследствие на чисто естетическо несъответствие, произхождащо от проекта, предоставен от клиента чрез модула „По твой дизайн“;
  • При неправилна поръчка от клиента, като например неправилен избор на размер на продукта, неправилно позициониране на щампа и други подобни.
  • При неправилна поддръжка и съхранение.
  • Във всички изброени случай, връщането на продукта на клиента е за негова сметка.
 2. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите вследствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от клиента:
  • Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя
  • Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност
  • Чрез отстъпка при избор на артикул, при по-скъп проект
  • Чрез връщане на сумата, платена по договора.
 3. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15-дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина. Оценката за произхода на нередността по щампования продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от Клиента на Изпълнителя, или с рекламация на място.
 4. Отказът на Клиента да приеме и заплати по описания ред предоставения готов продукт, изработен по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор от страна на Клиента, като в този случай Изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.
 5. На основание чл.57, т.3 от Закона за защита на потребителите, Изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката извън случаите на нередности по вина на Изпълнителя.